GoGo Bloghttp://blog.gogo.mnГар утсанд зориулсан хувилбар. (http://mobile.gogo.mn/gogoreader.pdf хэрэглэх заавар)http://stat.gogo.mn/images/head/gogo_rss_image.gifhttp://mobile.gogo.mn/gogoreader.pdfen-usSun, 24 Jun 2018 23:08:54 ULATjRSSGenerator by Henrique A. Viecilihttp://blogs.law.harvard.edu/tech/rssЧинhttp://theislandmisheel.blog.gogo.mn/read/entry559324ЧИНhttp://theislandmisheel.blog.gogo.mnhttp://theislandmisheel.blog.gogo.mn/read/entry559324Sun, 24 Jun 2018 12:36:40 ULATБурханы сүмийн магтан дуу | “Бурханы зан чанарын бэлгэ тэмдэг” | Эзэний агуу байдалыг магтан дуулъяhttp://togskhuchitburkhanygmagtiya.blog.gogo.mn/read/entry559323Бурханы сүмийн магтан дуу | “Бурханы зан чанарын бэлгэ тэмдэг” | Эзэний агуу байдалыг магтан дуулъя Бурханы зан чанарт хүн төрөлхтний төлөөх Түүний хайр, тайвшрал Түүний үзэн ядалт, хүн төрөлхтний талаарх ойлголт багтдаг Бурханы зан чанар, Бурханы зан чанар бол амьд бүхнийг Захирагч Эсвэл бүх бүтээлийн эзэмшигч Эзэний эзэмшдэг зүйл билээ Бурханы зан чанар Хүндлэл, хүч чадал, уужим сэтгэл, Цог жавхаа, дээдийн дээдийг илэрхийлдэг Бурханы зан чанар Бурхан үүрд дээдийн дээд, хүндэт Харин хүн үүрд дорд, үнэ цэнэгүй билээ Бурхан хүний төлөө Өөрийгөө үүрд зориулдаг ч Хүн үүрд авч, өөрийнхөө төлөө л хөдөлмөрлөдөг Бурханы зан чанар бол эрх мэдэл, бүх зөвт байдлын Бүх үзэсгэлэнтэй хийгээд сайн зүйлийн бэлгэ тэмдэг билээ Бурханы зан чанар нь Бурхан харанхуйн дайралт хийгээд дайсагналд ялагдахгүй бэлгэ тэмдэг билээ Ямар ч бүтээл Түүнийг гомдоож чадахгүй Бурханы зан чанар бол дээдийн дээд хүчний бэлгэ тэмдэг билээ Бурханы зан чанар Хэн ч Түүний ажил хийгээд зан чанарт саад болж, болиулж чадахгүй Бу...http://togskhuchitburkhanygmagtiya.blog.gogo.mnhttp://togskhuchitburkhanygmagtiya.blog.gogo.mn/read/entry559323Sun, 24 Jun 2018 08:22:43 ULATБурханы эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажил шийтгэл үү,аврал уу?http://togskhuchitburkhanyavral.blog.gogo.mn/read/entry559322Зарим хүмүүс Бурханы үгийг уншаад хүн төрөлхтнийг шүүж, яллаж, хараадаг хахир зүйл байна гэж ойлгодог. Хэрвээ Бурхан хүмүүсийг шүүж, хараадаг юм бол тэд яллагдаж, шийтгэгдэхгүй гэж үү хэмээн боддог. Ийм төрлийн шүүлтийг яаж хүн төрөлхтнийг ариусгаж, аврахын тулд гэж хэлж чадаж байна вэ? Бурханы үгэнд ингэж өгүүлдэг: “Бурханы хараадаг зүйл бол хүний дуулгаваргүй зан, Түүний шүүдэг зүйл бол хүний нүгэл юм.” “Үгийн хатуу чанд илчлэлт нь бүгд чамайг зөв замд хөтлөх зорилгын төлөө юм” (“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос). Бурханы эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг ойлгох зөв арга зам юу вэ? Зүүний Аянга | Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс - сүүлчийн өдрүүдийн Христийн Төгс Хүчит Бурхан Хятад дахь ажлын улмаас үүсэн бий болсон юм . хэн нэгэн хүн байгуулаагүй билээ . Христ бол үнэн , зам , амь . Бурханы үгийг уншаад та Бурхан ...http://togskhuchitburkhanyavral.blog.gogo.mnhttp://togskhuchitburkhanyavral.blog.gogo.mn/read/entry559322Sun, 24 Jun 2018 07:04:08 ULAT